Buffet Premium Sashimi

 

- สำหรับผู้ใหญ่ท่านละ 1105++ สุทธิท่านละ 1301 บาท - สำหรับเด็ก คิดราคาที่ส่วนสูง ระหว่าง 80-120 ซ.ม. ราคา 565++ สุทธิ 665 บาท - สำหรับผู้ใหญ่ท่านละ 845++ สุทธิท่านละ 995 บาท - สำหรับเด็ก ราคา 435++ สุทธิ 512 บาท (ส่วนสูง ระหว่าง 80-120 ซ.ม.) ให้บริการ พิเศษ 2 สาขา - สาขาเทพารักษ์ กม.23 สำรองที่นั่งโทร. 02-7050223-24 - สาขาประสานมิตร สุขุมวิท 23 สำรองที่นั่งโทร. 02-6642880